ประชาสัมพันธ์ NCD

เรียนผู้รับผิดชอบงาน ทุกท่าน
-ท่านสามารถรับแผ่น CD DPAC ไว้เป็นคู่มือประกอบการจัดอบรม / ให้สุขศึกษา ได้ที่ สสอ.รามัน นะครับ..เราเตรียมให้ท่านแล้ว
- กำหนดศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบงาน เตรียมตัวนะครับ.

เอกสารสำหรับ NCDRAMAN

>ร่างแผนยุทธศาสตร์ปี 2555
>เกณฑ์ประเมินตนเองอำเภอฯเข้มแข็งปี 2555 word / pdf
>แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ฉบับภาษาไทย คลิกดูรายละเอียด
>แบบประเมินตนเองชุมชนและหน่วยงานต้นแบบสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2555


ตัวอย่างการดำเนินงาน สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยมุสลิม (ต้องเป็นสมาชิกFB)

คณะทำงาน NCD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น